Все музыканты // Ашуг Кямандар - Творчество

22 января 2011


Оглавление:
1. Ашуг Кямандар
2. ТворчествоНа тексте песни Кямандара Эфендиева построена песня «Саллама герайлысы», очень популярная среди борчалинских ашугов:

Qəhramalar at oynadıb
Bu dağlarda, bu dağlarda
Özü gedib, izi qalıb
Bu dağlarda, bu dağlarda.

Dumanlara səd çəkibdir
Bənövşə boynun bükübdür
Çox igidlər qan tökübdür
Bu dağlarda, bu dağlarda.

Kamandaram, imanlığım
Saya gəlməz peşmanlığım
Qayıdarmı peşmanlığım?
Bu dağlarda, bu dağlarda.  Просмотров: 8202


<<< Ашуг Гусейн Сарачлы